x

संस्कृतम्  - SanskrietReflectie Sloka's:Vyatireka en Anvaya:Sarve Bhavantu:        

  

Mogen allen gelukkig worden. Mogen allen zonder ziekten zijn. Mogen allen het goede zien. Moge niemand enig gebrek leiden.

Yato va imani:           

Datgene waaruit al deze elementen zijn ontstaan, dat waardoor ze worden onderhouden, dat waarin ze terugkeren. Begrijp dat dat brahman is.

Purnamadah:             

Dit is volmaakt, dat is volmaakt, want volmaaktheid komt uit het volmaakte voort. Als je iets volmaakts van het volmaakte afhaalt, is het nog steeds volmaakt.

Naiva kincit:              

  

De kenner van het Zelf, gevestigd (in het Zelf) moet denken: "Ik doe werkelijk helemaal niets", -hoewel ziende, horende, aanrakende, ruikende, etende, gaande, slapende, ademende, sprekende, loslatende, grijpende, openende en sluitende de ogen - overtuigd als hij is, dat het de zintuigen zijn die zich bewegen te midden van de zintuiglijke objecten.

Asariram sariresu       

Over het Zelf gemediteerd hebbend als onbelichaamd temidden van de lichamen, als standvastig temidden van de onstandvastigen, en als groot en (alles) doordringend, kent de wijze geen verdriet.

Sarvam khalvidam      

Dit alles is werkelijk Brahman.

Negen Sloga's             

De negen Sloga's die in dit boek zijn samengebracht zijn op 5 manieren opgeschreven: (1) Het gehele vers in het Sanskriet (2) In het Sanskriet als afzonderlijke woorden (3) het volledige vers fonetisch geschreven (4) Woord voor woord fonetisch geschreven (5) De Engelse vertaling
De negen sloga's zijn: (1) De Gayatri Mantra: Om bhur bhuha svah. (2) Het Perfecte gebed: Om purnamadah. (3) OM apyayantu mamangani (4) Om saha Navavatu (5) Om bhadram karnebhih (6) Om sam no mitrah (7) Om van me manasi pratisthita (8) Het vredesgebed: OM asato ma sad gamaya (9) De lofzang op de schepping: Om dyauh santih.

Hoe te reciterenWijsheden en lofzangen:

De zes disciplines.

De wijzen zeggen: Alleen hij die onderscheid maakt (vivekino), die zich afgewend heeft van het onwerkelijke (viraktasya), die de 6 deugden/disciplines beheerst en naar bevrijding verlangt (mumukṣuoreva), is geschikt om op zoek te gaan naar Brahman (brahmājijñāsa). In dit document worden bovengenoemde deugden/disciplines ter overweging/overpeinzing opgesomd.

Padam padam

Stap voor stap; Bij iedere stap is voorhanden (wat leidt) naar de volgende stap.

Shraddha suktam

A Vedic hymn to Faith and Devotion.klik hieronder om deze pagina te delen
© 2016 Studiegroep Economie mail: info@menselijkeeconomie.nl cookies, privacy site in aanbouw: site in aanbouw